KVALITA | KOMPLEXNOST | HODNOTA

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Nabízíme:
  • identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
  • řešení pracovních úrazů
  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  • revize, kontroly a školení obsluhy vyhrazených technických zařízení
  • kontrolní činnost bezpečnosti provozu
  • práce ve výškách
  • kategorizace prací
  • zdravotní způsobilost