KVALITA | KOMPLEXNOST | HODNOTA

CERTIFIKACE, AKREDITACE

Nabízíme:
  • systémy řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001
  • systémy řízení oblasti životního prostředí dle ČSN EN ISO 14 001:2004 Enviromentální management (EMS)
  • systémy řízení oblasti BOZP dle specifikace OHSAS 18 001
  • auditní činnost
  • certifikace
  • měření rizikových faktorů pracovního prostředí (hluku, vibrací, prachu atd.)
  • školení a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik a koordinátorů staveb
  • posuzování shody
  • vydávání označení CE
  • energetické audity